دانلود برنامه کره ای Running Man

دانلود برنامه کره ای Running Man

 

عنوان برنامه: رانینگ من – مرد دونده

تاریخ پخش: July 11, 2010 (20 تیر 89)

مدت زمان: 90 دقیقه

روز های پخش: یکشنبه ها

نمره 9.3 در MDL

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Yoo Jae suk – Haha – Ji Suk jin

قسمت 554 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 553 اضافه شد.

یک برنامه ی ورزشی و طنز که اعضای ثابت این برنامه در قسمت های مختلف با آیدل ها و بازیگر ها و یا خودشون مسابقه میدن . این برنامه جزء برنامه های تلوزیونی اکشن و ورزشی حساب میشه . هر قسمت از برنامه مهمون های مختلفی داره که مهمان های دعوت شده باید ماموریت هایی که براشون تعیین میشه با موفقیت به پایان برسونن تا برنده بشن. این برنامه هر یکشنبه با ۴ ستاره ی کی پاپ از شبکه SBS پخش می شود . این برنامه اولین بار در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۰ روی آنتن رفت و به دلیل استقبال بسیار بالا پخش آن تاکنون ادامه دارد…

 

 

*

 

لیست مهمان ها بر اساس شرکت کنندگان

 

*

 

قسمت های 2014 (E179-E227) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2014 در سایت ویکی پدیا

E179: 360p540pPerSub
E180: 360p540pPerSub
E181: 360p540pPerSub
E182: 360p540pPerSub
E183: 360p540pPerSub
E184: 360p540pPerSub
E185: 360p540pPerSub
E186: 360p540pPerSub
E187: 360p540pPerSub
E188: 360p540pPerSub
E189: 360p540pPerSub
E190: 360p540pPerSub
E191: 360p540pPerSub
E192: 360p540pPerSub
E193: 360p540pPerSub
E194: 360p540pPerSub
E195: 360p540pPerSub
E196: 360p540pPerSub
E197: 360p540pPerSub
E198: 360p540pPerSub
E199: 360p540pPerSub
E200: 360p540pPerSub
E201: 360p540pPerSub
E202: 360p540pPerSub
E203: 360p540pPerSub
E204: 360p540pPerSub
E205: 360p540pPerSub
E206: 360p540pPerSub
E207: 360p540pPerSub
E208: 360p540pPerSub
E209: 360p540pPerSub
E210: 360p540pPerSub
E211: 360p540pPerSub
E212: 360p540pPerSub
E213: 360p540pPerSub
E214: 360p540pPerSub
E215: 360p540pPerSub
E216: 360p540pPerSub
E217: 360p540pPerSub
E218: 360p540pPerSub
E219: 360p540pPerSub
E220: 360p540pPerSub
E221: 360p540pPerSub
E222: 360p480pPerSub
E223: 360p720pPerSub
E224: 360p720pPerSub
E225: 360p720pPerSub
E226: 360p720pPerSub
E227: 360p480pPerSub

 

*

 

قسمت های 2015 (E228-E279) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2015 در سایت ویکی پدیا

E228: 360p540pPerSub
E229: 360p540pPerSub
E230: 360p540pPerSub
E231: 360p540pPerSub
E232: 360p540pPerSub
E233: 360p540pPerSub
E234: 360p540pPerSub
E235: 360p540pPerSub
E236: 360p540pPerSub
E237: 360p540pPerSub
E238: 360p540pPerSub
E239: 360p540pPerSub
E240: 360p540pPerSub
E241: 360p540pPerSub
E242: 360p540pPerSub
E243: 360p540pPerSub
E244: 360p540pPerSub
E245: 360p540pPerSub
E246: 360p540pPerSub
E247: 360p540pPerSub
E248: 360p540pPerSub
E249: 360p540pPerSub
E250: 360p540pPerSub
E251: 360p540pPerSub
E252: 360p540pPerSub
E253: 360p540pPerSub
E254: 360p540pPerSub
E255: 360p540pPerSub
E256: 360p540pPerSub
E257: 360p540pPerSub
E258: 360p540pPerSub
E259: 360p540pPerSub
E260: 360p540pPerSub
E261: 360p540pPerSub
E262: 360p540pPerSub
E263: 360p540pPerSub
E264: 360p540pPerSub
E265: 360p540pPerSub
E266: 360p540pPerSub
E267: 360p540pPerSub
E268: 360p540pPerSub
E269: 360p540pPerSub
E270: 360p540pPerSub
E271: 360p540pPerSub
E272: 360p540pPerSub
E273: 360p540pPerSub
E274: 360p540pPerSub
E275: 360p540pPerSub
E276: 360p540pPerSub
E277: 360p540pPerSub
E278: 360p540pPerSub
E279: 360p540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2016 (E280-E331) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2016 در سایت ویکی پدیا

E280 : 540pPerSub
E281 : 540pPerSub
E282 : 540pPerSub
E283 : 540pPerSub
E284 : 540pPerSub
E285 : 540pPerSub
E286 : 540pPerSub
E287 : 540pPerSub
E288 : 540pPerSub
E289 : 540pPerSub

 

E290 : 540pPerSub
E291 : 540pPerSub
E292 : 540pPerSub
E293 : 540pPerSub
E294 : 540pPerSub
E295 : 540pPerSub
E296 : 540pPerSub
E297 : 540pPerSub
E298 : 540pPerSub
E299 : 540pPerSub

 

E300 : 540pPerSub
E301 : 540pPerSub
E302 : 540pPerSub
E303 : 540pPerSub
E304 : 540pPerSub
E305 : 540pPerSub
E306 : 540pPerSub
E307 : 540pPerSub
E308 : 540pPerSub
E309 : 540pPerSub

 

E310 : 540pPerSub
E311 : 540pPerSub
E312 : 540pPerSub
E313 : 540pPerSub
E314 : 540pPerSub
E315 : 540pPerSub
E316 : 540pPerSub
E317 : 540pPerSub
E318 : 540pPerSub
E319 : 540pPerSub

 

E320 : 540pPerSub
E321 : 540pPerSub
E322 : 540pPerSub
E323 : 540pPerSub
E324 : 540pPerSub
E325 : 540pPerSub
E326 : 540pPerSub
E327 : 540pPerSub
E328 : 540p PerSub
E329 : 540pPerSub
E330 : 540pPerSub
E331 : 540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2017 (E332-E383) با زیرنویس

لیست مهمان های سال 2017 در سایت ویکی پدیا

E332 : 540pPerSub
E333 : 540pPerSub
E334 : 540pPerSub
E335 : 540pPerSub
E336 : 540pPerSub
E337 : 540pPerSub
E338 : 540pPerSub
E339 : 540pPerSub
E340 : 540pPerSub
E341 : 540pPerSub
E342 : 540pPerSub

 

E343-part1 : 540pPerSub
E343-part2 : 540pPerSub
E344 : 540pPerSub
E345 : 540pPerSub
E346 : 540pPerSub
E347 : 540pPerSub
E348 : 540pPerSub
E349 : 540pPerSub
E350 : 540pPerSub
E351 : 540pPerSub
E352 : 540pPerSub

 

E353 : 540pPerSub
E354 : 540pPerSub
E355 : 540pPerSub
E356 : 540pPerSub
E357 : 540pPerSub
E358 : 540pPerSub
E359 : 540pPerSub
E360 : 540pPerSub
E361 : 540pPerSub
E362 : 540pPerSub

 

E363 : 540pPerSub
E364 : 540pPerSub
E365 : 540pPerSub
E366 : 540pPerSub
E367 : 540pPerSub
E368 : 540pPerSub
E369 : 540pPerSub
E370 : 540pPerSub
E371 : 540pPerSub
E372 : 540pPerSub

 

E373 : 540pPerSub
E374 : 540pPerSub
E375 : 540pPerSub
E376 : 540pPerSub
E377 : 540pPerSub
E378 : 540pPerSub
E379 : 540pPerSub
E380 : 540pPerSub
E381 : 540pPerSub
E382 : 540pPerSub
E383 : 540pPerSub

 

*

 

قسمت های 2018 (E384-E432)

لیست مهمان های سال 2018 در سایت ویکی پدیا

E384 : 540p | 720p

E385 : 540p | 720p

E386 : 540p | 720p

E387 : 540p | 720p

E388 : 540p | 720p

E389 : 540p | 720p

E390 : 540p | 720p

E391 : 540p | 720p

E392 : 540p | 720p

E393 : 540p | 720p

E394 : 540p | 720p

E395 : 540p | 720p

E396 : 540p | 720p

E397 : 540p | 720p

E398 : 540p | 720p

E399 : 540p | 720p

E400 : 540p | 720p

E401 : 540p | 720p

E402 : 540p | 720p

E403 : 540p | 720p

E404 : 540p | 720p

E405 : 540p | 720p

E406 : 540p | 720p

E407 : 540p | 720p

E408 : 540p | 720p

E409 : 540p | 720p

E410 : 540p | 720p

E411 : 540p | 720p

E412 : 540p | 720p

E413 : 540p | 720p

E414 : 540p | 720p

E415 : 540p | 720p

E416 : 540p | 720p

E417 : 540p | 720p

E418 : 540p | 720p

E419 : 540p | 720p

E420 : 540p | 720p

E421 : 540p | 720p

E422 : 540p | 720p

E423 : 540p | 720p

E424 : 540p | 720p

E425 : 540p | 720p

E426 : 540p | 720p

E427 : 540p | 720p

E428 : 540p | 720p

E429 : 540p | 720p

E430 : 540p | 720p

E431 : 540p | 720p

E432 : 540p | 720p

 

*

 

قسمت های 2019 (E433-E483)

لیست مهمان های سال 2019 در سایت ویکی پدیا

E433 : 540p | 720p

E434 : 540p | 720p

E435 : 540p | 720p

E436 : 540p | 720p

E437 : 540p | 720p

E438 : 540p | 720p

E439 : 540p | 720p

E440 : 540p | 720p

E441 : 540p | 720p

E442 : 540p | 720p

E443 : 540p | 720p

E444 : 540p | 720p

E445 : 540p | 720p

E446 : 540p | 720p

E447 : 540p | 720p

E448 : 540p | 720p

E449 : 540p | 720p

E450 : 540p | 720p

E451 : 540p | 720p

E452 : 540p | 720p

E453 : 540p | 720p

E454 : 540p | 720p

E455 : 540p | 720p

E456 : 540p | 720p

E457 : 540p | 720p

E458 : 480p | 720p

E459 : 540p | 720p

E460 : 540p | 720p

E461 : 540p | 720p

E462 : 540p | 720p

E463 : 540p | 720p

E464 : 540p | 720p

E465 : 540p | 720p

E466 : 540p | 720p

E467 : 540p | 720p

E468 : 540p | 720p

E469 : 540p | 720p

E470 : 540p | 720p

ویژه: 540p | 720p

E471 : 540p | 720p

E472 : 540p | 720p

E473 : 540p | 720p

E474 : 540p | 720p

E475 : 540p | 720p

E476 : 540p | 720p.x265

E477 : 540p | 720p.x265

E478 : 540p | 720p.x265

E479 : 540p | 720p.x265

E480 : 540p | 720p.x265

E481 : 540p | 720p.x265

E482 : 540p | 720p.x265

E483 : 540p | 720p.x265

 

*

 

قسمت های 2020 (E484-E535)

لیست مهمان های سال 2020 در سایت ویکی پدیا

E484 : 540p | 720p.x265

E485 : 540p | 720p.x265

E486 : 540p | 720p.x265

E487 : 540p | 720p.x265

E488 : 540p | 720p.x265

E489 : 540p | 720p.x265

E490 : 540p | 720p.x265

E491 : 540p | 720p.x265

E492 : 540p | 720p.x265

E493 : 540p | 720p.x265

E494 : 540p | 720p.x265

E495 : 540p | 720p.x265

E496 : 540p | 720p.x265

E497 : 540p | 720p.x265

E498 : 540p | 720p.x265

E499 : 540p | 720p.x265

E500 : 540p | 720p.x265

E501 : 540p | 720p.x265

E502 : 540p | 720p.x265

E503 : 540p | 720p.x265

E504 : 540p | 720p.x265

E505 : 540p | 720p.x265

E506 : 540p | 720p.x265

E507 : 540p | 720p.x265

E508 : 540p | 720p.x265

E509 : 540p | 720p.x265

E510 : 540p | 720p.x265

E511 : 540p | 720p.x265

E512 : 540p | 720p.x265

E513 : 540p | 720p.x265

E514 : 540p | 720p.x265

E515 : 540p | 720p.x265

E516 : 540p | 720p.x265

E517 : 540p | 720p.x265

E518 : 540p | 720p.x265

E519 : 540p | 720p.x265

E520 : 540p | 720p.x265

E521 : 540p | 720p.x265

E522 : 540p | 720p.x265

E523 : 540p | 720p.x265

E524 : 540p | 720p.x265

E525 : 540p | 720p.x265

E526 : 540p | 720p.x265

E527 : 540p | 720p | 720p.x265

E528 : 540p | 720p | 720p.x265

E529 : 540p | 720p | 720p.x265

E530 : 540p | 720p | 720p.x265

E531 : 540p | 720p | 720p.x265

E532 : 540p | 720p | 720p.x265

E533 : 540p | 720p | 720p.x265

E534 : 540p | 720p | 720p.x265

E535 : 540p | 720p | 720p.x265

 

*

 

قسمت های 2021 (E536 به بعد)

 

*

 

دانلود زیرنویس از سایت پروساب

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2018

قسمت های 384 تا 386 (ترجمه از runningmann)

قسمت 387 (ترجمه از KTteam)

قسمت های 388 تا 389 (ترجمه از runningmann)

قسمت 390 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 391 تا 395 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 396 تا 397 (ترجمه از runningmann)

قسمت های 398 تا 401 (ترجمه از runningmann)

قسمت 402 (ترجمه از winnercity)

قسمت های 403 تا 409 (ترجمه از runningmann)

قسمت 410 (ترجمه از runningmann)

قسمت 411 (ترجمه از runningmann)

قسمت 412 (ترجمه از runningmann)

قسمت 413 (ترجمه از blackpink4)

قسمت 414 (ترجمه از runningmann)

قسمت 415 (ترجمه از runningmann)

قسمت 416 (ترجمه از runningmann)

قسمت 417 (ترجمه از runningmann)

قسمت 418 (ترجمه از runningmann)

قسمت 419 (ترجمه از runningmann)

قسمت 420 (ترجمه از runningmann)

قسمت 421 (ترجمه از runningmann)

قسمت 422 (ترجمه از runningmann)

قسمت 423 (ترجمه از runningmann)

قسمت 424: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 425: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 426: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 427: لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 428: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 429: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 430: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 431: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 432: لینک مترجم – لینک مستقیم

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2019

قسمت 433: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 434: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 435: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 436: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 437: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 438: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 439: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 440: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 441: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 442: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 443: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 444: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 445: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 446: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 447: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 448: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 449: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 450: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 451: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 452: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 453: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 454: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 455: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 456: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 457: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 458: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 459: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 460: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 461: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 462: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 463: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 464: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 465: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 466: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 467: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 468: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 469: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 470: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 471: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 472: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 473: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 474: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 475: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 476: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 477: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 478: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 479: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 480: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 481: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 482: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 483: لینک مترجم – لینک مستقیم

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2020

قسمت 484: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 485: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 486: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 487: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 488: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 489: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 490: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 491: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 492: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 493: بی تبلیغبا تبلیغ

قسمت 494: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 495: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 496: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 497: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 498: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 499:نسخه بی تبلیغنسخه با تبلیغ

قسمت 500: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 501: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 502: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 503: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 504: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 505: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 506: لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 507قسمت 508قسمت 509

قسمت 510قسمت 511قسمت 512

قسمت 513قسمت 514قسمت 515

قسمت 516قسمت 517قسمت 518

قسمت 519قسمت 520قسمت 521

قسمت 522قسمت 523قسمت 524

قسمت 525قسمت 526قسمت 527

قسمت 528قسمت 529قسمت 530

قسمت 531قسمت 532  – قسمت 533

قسمت 534قسمت 535

 

*

 

زیرنویس فارسی قسمت های سال 2021

 

*

 

دانلود برنامه کره ای Running Man

 

آموزش خرید اشتراک VIP

چند نکته که قبل از خرید اشتراک باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید حتما از آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر مشکلتان حل نشد، از طریق ارسال تیکت در پنل خود، باما در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

1672
دیدگاه

807 دیدگاه ها
865 پاسخ ها
1 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
740 ارسال کنندگان دیدگاه
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
mino

این هشت نفر بهترین اکیپ بودن باورم نمیشه یعنی فکرشو نمیکردم کسی بخواد بره اونم کی؟ کوانکسو …. ای کاش میگفت هشت ماه یا ی سال میخواد استراحت کنه منتظر میموندیم . اخه تو قسمتای های اخیرم خیلی پر انرژی بود . اگه حالش بد بود میتونست فعالیت فیزیکیشو کم کنه ….
خیلی سختهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

Ali

اخه ما ها چقدر بدشانسیم مگه برنامه بدون کوانگسو میشه اخه اون از رفتن گری اینم از کوانگسو اگه مثل من کامل برنامه رو دیده باشین نقش گری رو میفهمین واسه همین دونفر اضافه کردن ک این خلا پر بشه من موندم با نبود کوانگسو میخوان چیکار کنن

اینزاگی

فقط اومدم بگم :

کوانگسو پابو آنیا📣📣

فرنوش

کوانگسو بره از رانینگ من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من کلا رانینگ منو بخاطر کوانگسو شروع کردم…درسته عاشق همشونم ولی کوانگسو یه چیز دیگه اس….
رفتن گری به اندازه کافی بد بود…حالا کوانگسو؟
بنده خدا چقدر اذیت شده از نظر جسمی که به این جا رسیده چون همیشه میگفت شهرتشو مدیونه رانینگ منه(که خب واقعنم هست) و تا وقتی که ضبط بشه برنامه میمونه تو برنامه…
امیدوارم حالش خوب بشه و بتونه برگرده

Chimi🐥

بچها من تازه شروع کردم به دیدن ولی عاشق قسمتاییم که بازیاشون خیلییی سخت و پر شور و هیجانه و وحشی بازی زیاد داره (ببخشید دیگه نمیدونستم چجوری بگم😂) مثلا قسمت توپی ام رو خیلی دوس داشتم اگر خاطرتون هست میتونید چند قسمت این مدلی رو بهم بگید!😘

کانگ هان

ببخشید جونگ سو مین یکی دیگه یه اشتباهی گفتم ایشون جو سومینه نه؟

کانگ هان

دارم یه سریال تاریخی میبینم به اسم خدمتکاران راجب زندگی ندیمه ها تو دوران سلطنت شاه تجونگه و تم عاشقانه دسیسه انتقامی هم داره
این جونگ سومین اونجا یه کاراکتری داره که پرامو به کاراش ریخت😂😶
سریالشم خیلی قشنگه اگه ندیدن حتما ببینین تو این سایتم هست

مامان نیلای

قسمت ۴۸۵ وحشتناک خنده دار بود. داشتم میمردم. 🤣 از دستش ندین واقعا

ghazal

من خودم طرفدار جیهیو هستم و خیلیم دوسش دارم .ولی وقتی که لاغر واقعا صورتش قشنگ تره نمیدونم چرا لاغر نمیکنه.یکی دیگم اینکه قدیما خیلی لباسای قشنگ تری میپوشید نمیدونم چرا استایلیست که داره روی انتخاب لباساش دقت نمیکنه

N

من خیلی نیست که دارم این برنامه رو میبینم اولش به کوانگسو دید خوبی نداشتم
قبل اینکه این برنامه رو ببینم سریالی بازی کرده بود فک کنم زنده بود نمیدونم دقیق با خودم میگفتم کی اینو راه داده خخخخخخخخخ
ولی بازیش خوب بود
و تو این مدت فهمیدم چقدر باجنبس و باحال و غیرس
با اینکه شوخیای کثیفی میکنه ولی اصلا نامحترم نیست
اون میتونه بخندونه رو مرزا پا بذاره ولی ازشون رد نشه
و هیچ کسی نمیتونه جاشو بگیر
خیلیی ناراحت شدم
نمیدونم چی میشه
کاش فقط استراحت باشه

zarin

نه من مثلث فان یوجه سوک کوانگ سو سومین دوست داشتم چرا حیف نیس چرا دقیقا اونی که من دوست دارم باید همیشه براش مشکل درست شه

Sh.azi

اقا کوانگسو بره اصن مزش میره ینی چی
۸۰ درصد بار کمدی رو دوش کوانگسو بودش 😢
میدونم که سلامتیش مهم تره ولی چجوری اخه بعد ۱۱ سال میتونه از برنامه جدا شه 😢💔
کوانگسویاااااااااااا😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

دیانا

من همیشه قسمتایی که جه سوک و کوانگ سو نبودن رو نمی‌دیدم!!! حالا چه کنم من🥲😢

I'm out

ی جا دیدم یکی نوشته بود که قراره کل گروه عوض بشن و جیهو و سومین و گوک میخوان ازدواج کننو بخاطر همین هم دیگه نمیتونن تو برنامه شرکت کنن . دلیلشم این بود که چون جیهو و سومین میخوان باردار بشن (!) دیگه نمیتونن تو رانینگ من باشنو بخاطر همینم کل اعضا بجز جه سوک عضو میشن .

از این دوستان عزیز میخوام که این شایعه ها و تفکرات بی اساس خودشون رو منتشر نکنن و حتی اگه منتشر کردن انقدر پافشاری نکنن روش ! ازدواج چه ربطی به برنامه داره ؟اولا مگه هاها تو همین دوران برنامه ازدواج نکرد ؟ مگه جه سوک و سوک جین متاهل نیستن ؟ تا الان مشکلش کجا بوده که حالا گوک اگه بخواد ازدواج کنه از برنامه میره ؟ ثانیا توی قسمتای خیلی قبلتر که الان دقیق قسمتشو یادم نیست ، جیهو در مورد اینکه بعد ازدواجش شاید بهش اجازه ندن که تو برنامه بمونه صحبت کرد که همونجا دقیقا با سرزنش گوک و جه سوک و بقیه مواجه شد که ازدواج تو چه ربطی به برنامه داره و تو حتی اگه ازدواج هم بکنی هنوز میتونی با ما ادامه بدی . حالا اینا به کنار ، اون دوستانی که همچین پیام هایی گذاشتن تا حاملگی سومین و جیهو هم پیش رفتن در حالی که هنوز ازدواج هم نکردن و کو تا حاملگی و دلیلشون هم این بود که ی جا جیهو توی برنامه گفته میخوام مادر و همسر خوبی باشم ( توی قسمت ۵۵۱ که البته همه میدونن که اونجا همه داشتن نقش بازی میکردن ، سه چان میگف من خیلی پولدارم که فقط واسه مخ زنی بود ، جه سوک میگف اسکی میکنم که حتی نمیدونست چجوری ژست اسکی کردنو بگیره و ‌…. بعد خیلی جالبه تمام صحبت های بقیه رو غیرواقعی در نظر گرفتن و صحبت های جیهو رو واقعی و دلیلی برای جدا شدن ) !!!!!! تخیلات چیکار که نمیکنه واقعا !

خواهشا این قبیل افکار ساختگی خودتون رو منتشر نکنین و جو رو بهم نریزین . در هرجا .

I'm out

احتمالا همه خبر رفتن کوانگ سو رو شنیدن 😔 واقعا از صبح که خبرشو خوندم تا همین الان دپرس شدم. بار قسمت زیادی از کمدی برنامه رو دوش کوانگ سو بود .

نمیدونم چی شده یا واقعا چه اتفاقی افتاده ، آخه تو قسمت های چند وقت اخیر اونقدرام بازی های سنگین نمیکردن ، یا مثلا دیده بودم که چون هاها کمرش درد میکنه بهش میگفتن مثلا تو اینکارو نکن . نمیدونم شاید واقعا کوانگ سو هنوزم توی پاش مشکلی داره که امیدوارم بهتر بشه و حتی دوباره بتونه برگرده به برنامه ❤ اینکه کاملا کنار رفته نمیدونم ینی چقدر مشکلش جدی بوده 😔

فعلا گفتن برای جایگزینیش با کسی صحبت نکردن ولی دوست دارم اگه کسی قراره به عنوان عضو جدید ( و نه جایگزین کوانگ سو چون کوانگ سو جایگزین نداشته و نداره و نخواهد داشت ) به گروه اضافه بشه ، اون لی سونگی باشه. هر عضو جدیدی هم اضافه بشه برای من این گروه ۹ نفره خواهد شد چون کوانگ سو جایگزین نداره و جاش همیشه خالیه .

ghazal

سلام بچه ها کوانگسو به خاطر تصادف پارسالش و شرایطش که باید فیریوتراپی بشه بعد 11 سال از رانینگ من خداحافظی کرد .من خودم از صبح که خبر رو خوندم هنوز تو شوکم و خیلی ناراحتم امیدوارم زودتر حالش خوب بشه .و امیدوارم بعد از بهبودی کامل دوباره برگرده.کلا کوانگ سو مزه ی رانینگ من بوده و هست

fatemeh

اقا نه لی کوانگسو نره،خیلی خوب وباحاله ،خصوصا عاشق دعواهای جیهو ولی کوانگسوهم 😥😥😥💚

RRR

لی کانگ سو قراره دیگه نباشه تو رانینگ من؟ دیگه این دنیا بدرد نمیخوره😔😔😔

Baran_bf

آخرین قسمتی که با کوانگ شو ضبط شده توی بیست و چهار می پخش میشه
کوانگ شو بانمکون داره از برنامه بعد ۱۱سال جدا میشه
چقدر ناراحتم
اصلا قابل وصف نیست
چطوری بعد اون من این برنامه‌ رو ادامه بدم💔💔💔💔😭😭😭😭😭
هرچند به عنوان طرفدارش سلامتیش واسم مهم تره

Narsis

۲ ساعت پیش شنیدم لی کوانگ سو به خاطر مشکلات فیزیکی (خصوصا پاش) داره از برنامه میره و من ناراحت ترینم…
نمی‌دونم چی میشه☹😭کاشکی فقط استراحت می‌کرد و برمی‌گشت نه این که کلا بره…