دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

عنوان برنامه: Ask us Anything – Knowing Brothers – Men on a Mission

تاریخ پخش: December 05, 2015 (14 آذر 94)

مدت زمان: 130 دقیقه

روز های پخش: شنبه ها

نمره 9.2 در MDL

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Lee Soo geun – Kim Hee chul

قسمت 269 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 268 اضافه شد.

Knowing Bros یک برنامه تلویزیونی است که در یک مدرسه قرار دارد . این برنامه قسمت های مختلفی داره ، به طور مثال از آیدل ها و افراد مشهور دعوت به عمل میاد و ازشون یه سری سوال هایی پرسیده میشه که باید به بهترین شکل ممکن به اون سوال پاسخ بدن . گاهی باید برای اثبات جوابی که دادن یه سری آزمایش های خنده دار رو پشت سر بگذارند و…

 

*

 
قسمت های سال 2017

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E57: 540p
E58: 540p
E59: 540p
E60: 540p
E61: 540p
E62: 540p
E63: 540p
E64: 540p
E65: 540p
E66: 540p
E67: 540p
E68: 540p
E69: 540p
E70: 540p

 

E71: 540p
E72: 540p
E73: 540p
E74: 540p
E75: 540p
E76: 540p
E77: 540p
E78: 540p
E79: 540p
E80: 540p

 

E81: 540p
E82: 540p
E83: 540p
E84: 540p
E85: 540p
E86: 540p
E87: 540p
E88: 540p
E89: 540p

 

E90: 540p
E91: 540p
E92: 540p
E93: 540p
E94: 540p
E95: 540p
E96: 540p
E97: 540p
E98: 540p
E99: 540p

 

E100: 540p
E101: 540p
E102: 540p
E103: 540p
E104: 540p
E105: 540p
E106: 540p
E107: 540p
E108: 540p

 

 

قسمت های سال 2018

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E109:540p
E110:540p
E111:540p
E112:540p
E113:540p
E114:540p
E115:540p
E116:540p
E117:540p
E118:540p
E119:540p
E120:540p

 

E121:540p
E122:540p
E123:540p
E124:540p
E125:540p
E126:540p
E127:540p
E128:540p
E129:540p
E130:540p

 

E131:540p
E132:540p
E133:540p
E134:540p
E135:540p
E136:540p
E137:540p
E138:540p
E139:540p
E140:540p

 

E141:540p
E142:540p
E143:540p
E144:540p
E145:540p
E146:540p
E147:540p
E148:540p
E149:540p
E150:540p

 

E151:540p
E152:540p
E153:540p
E154:540p
E155:540p720p
E156:540p
E157:540p
E158:540p
E159:540p720p
E160:540p

 

 

قسمت های سال 2019

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E161 : 540p
E162 : 540p
E163 : 540p
E164 : 540p
E165 : 540p
E166 : 540p
E167 : 540p
E168 : 540p
E169 : 540p
E170 : 540p
E171 : 540p
E172 : 540p
E173 : 540p
E174 : 540p
E175 : 540p
E176 : 540p
E177 : 540p
E178 : 540p
E179 : 540p
E180 : 540p
E181 : 540p
E182 : 540p
E183 : 540p
E184 : 540p
E185 : 540p
E186 : 540p
E187 : 540p
E188 : 540p
E189 : 540p
E190 : 540p
E191 : 540p
E192 : 540p
E193 : 540p

E194 : 540p  –  720p.x265

E195 : 540p  –  720p.x265

E196 : 540p  –  720p.x265

E197 : 540p  –  720p.x265

E198 : 540p  –  720p.x265

E199 : 540p  –  720p.x265

E200 : 540p  –  720p.x265

E201 : 540p  –  720p.x265

E202 : 540p  –  720p.x265

E203 : 540p  –  720p.x265

E204 : 540p  –  720p.x265

E205 : 540p  –  720p.x265

E206 : 540p  –  720p.x265

E207 : 540p  –  720p.x265

E208(Direct) : 540p  –  720p.x265

E208(uploadboy) : 540p  –  720p.x265

E209 : 540p  –  720p.x265

E210 : 540p  –  720p.x265

E211 : 540p  –  720p.x265

 

 

قسمت های سال 2020

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E212 : 540p  –  720p.x265

E213 : 540p  –  720p.x265

E214 : 540p  –  720p.x265

E215 : 540p  –  720p.x265

E216 : 540p  –  720p.x265

E217 : 540p  –  720p.x265

E218 : 480p  –  720p

E219 : 480p  –  720p

E220 : 480p  –  720p

E221 : 480p  –  720p

E222 : 480p  –  720p

E223 : 480p  –  720p

E224 : 480p  –  720p

E225 : 480p  –  720p

E226 : 480p  –  720p

E227 : 480p  –  720p

E228 : 480p  –  720p

E229 : 480p  –  720p

E230 : 480p  –  720p

E231 : 480p  –  720p

E232 : 480p  –  720p

E233 : 480p  –  720p

E234 : 480p  –  720p

E235 : 480p  –  720p

E236 : 480p  –  720p

E237 : 480p  –  720p

E238 : 480p  –  720p

E239 : 480p  –  720p

E240 : 480p  –  720p

E241 : 480p  –  720p

E242 : 540p  –  720p

E243 : 540p  –  720p

E244 : 540p  –  720p

E245 : 540p  –  720p

E246 : 540p  –  720p

E247 : 480p  –  720p

E248 : 540p  –  720p

E249 : 540p  –  720p

E250 : 540p  –  720p

E251 : 540p  –  720p

E252 : 540p  –  720p

E253 : 540p  –  720p

E254 : 540p  –  720p

E255 : 540p  –  720p

E256 : 540p  –  720p

E257 : 540p  –  720p

E258 : 540p  –  720p

E259 : 540p  –  720p

E260 : 540p  –  720p

E261 : 540p  –  720p

 

 

قسمت های سال 2021

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E262 : 540p  –  720p

E263 : 540p  –  720p

E264 : 540p  –  720p

E265 : 540p  –  720p

E266 : 360p  –  540p720p

E267 : 360p  –  540p720p

E268 : 360p  –  540p720p

E269 : 360p  –  540p720p

 

 

*

 

دانلود زیرنویس از سایت پروساب

 

*

 

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2018)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 109 – قسمت 110 – قسمت 111 – قسمت 112

قسمت 113قسمت 114قسمت 115قسمت 116

قسمت 117قسمت 118قسمت 119 قسمت 120

قسمت 121قسمت 122 – قسمت 123 – قسمت 124

قسمت 125 – قسمت 126

قسمت 127 (ترجمه از LabelSJ-WinnerCity)

قسمت 128 (ترجمه از barcode)

قسمت 129 (Rubyrose)

قسمت 130 (ترجمه از AOA_channel)

قسمت 131 (ترجمه از IFNT PERSIAN SUB)

قسمت 132 (ترجمه از LabelSJ.SjperSub)

قسمت 133

قسمت 134 (ترجمه از ApinkIran)

قسمت 135 (ترجمه از LabelSJ)

قسمت 136 (ترجمه از SJDreamland)

قسمت 137 (ترجمه از Labelsj – barcode)

قسمت 138 (ترجمه از Labelsj)

قسمت 139 (ترجمه از اپوس ساب)

قسمت 140 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 141 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 148 (ترجمه از ): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 150 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از runningman): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 152 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 153 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 155 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از wannaoneiran): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 157 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 158 (ترجمه از دینگو و رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 159 (ترجمه از EXOLegend): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 159 (exo_persian_sub-SJDreamland): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 160 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

 

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2019)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 161 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 162 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 163 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 165 (ترجمه از  کانال رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 166 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 167 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 168 (ترجمه از ): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 169 (ترجمه از بارکد و Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 171 ( ترجمه از labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 173 (ترجمه از barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 175 (ترجمه از رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 176 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 177 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 178 (ترجمه Labelsj-barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 179 (ترجمه barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 180 (ترجمه از barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 181 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 182 (ترجمه Labelsj-sjpersub) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 183 ( ترجمه از dingosub ) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 186 (ترجمه ازLabelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 188 (ترجمه از OFFICIALITZY – Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 189 (ترجمه از ): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 190 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 (ترجمه sjdreamland و seventeen_ir ) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 191 ( ترجمه پروموویز )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 193 ( ترجمه )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 194 ( ترجمه )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 195 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 196 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 197 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 198 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 199 ( ترجمه بارکد )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 200 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 201 ( ترجمه نویینگ ساب )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 202 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 203 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 204 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 205 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 206 ( ترجمه تیم AOA )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 207 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 208 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 209 (ترجمه رانینگ من و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 210 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 211 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2020)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 212 (ترجمه SF9_LUV )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 213 ( Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 214 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 215 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 216 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 217 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 218 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 219 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 220 (ترجمه بهناز )    لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 221 (ترجمه رانینگ من و Labelsj) لینک مترجم – لینک مستقیم 

قسمت 222 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 223 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 224 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 225 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 226 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت227( Labelsj,Ohmygirl-8)لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 228 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 229 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 230 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 232 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 233 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 234 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 237 (ترجمه بارکد )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 238 (ترجمهMonstax_sub وLabels )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 239 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 240 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 241 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 242 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 243 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 244 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 245 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 246 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 247 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 249 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 250 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت251 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 252 (ترجمه Seventeen_ir )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 253 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 254 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 255 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 256 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 257 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 258 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 259 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 260 (ترجمه فن ووکی و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 261 (ترجمه بارکد و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2021)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 262 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 263 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم  – لینک مستقیم

قسمت 264 ( ترجمه Labelsj و ‌بارکد وBelievein )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 265 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 266 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 267 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 268 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

 

*

دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

*

 

آموزش خرید اشتراک VIP

چند نکته که قبل از خرید اشتراک باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید حتما از آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر مشکلتان حل نشد، از طریق ارسال تیکت در پنل خود، باما در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

2533
دیدگاه

1328 دیدگاه ها
1205 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
971 Comment authors
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
zahra

یعنی اینقدر منتظر زیرنویس این قسمت بروبچ های سینگ اگینم لطفا زودی زیرنویسش و قرار بدید

rtop

هیییی
سال ۲۰۲۰ که اول مومو و هیچول بودن
الانم جی دراگون و جنی البته شاید راس نباشه اما اگه باشه مثل مومو و هیچول امید وارم خوش بخت شن نه مثل خیلیا زود بهم بزنن😊

نازنین

من چند روزه منتظرم شنبه شه که قسمت شاینی پخش شه بازم منتظر موندم یکشنبه شه که زیرنویس بیاد ولی تا الان نیومده چرا آخه این یکی از عشق ترین برنامه هاست.

Mango

267
جذاب ترین حالت هیچول و کیونگ هونم تا اینجای ۲۰۲۱ حرکت هایی بود که واسه محافظت از طرف مقابلشون زدن

Mango

عاقاااا این حق نیست با نشون دادن یه تیزر برنده های سینگ اگینی که تازه عزم دیدنش رو جذب کرده بودم لو بدید😫

Suhoo994

بچه ها میشه قسمت های خنده؛دار بگینمخصوصان کمدینا بیشتر از برنامه های کشور خودم دوسشون دارم

Ms1010101

قسمت 269 رو که برنده های برنامه SING AGAIN میان رو کی قرار میدید؟ میشه وقتی اومد سریع ساب بزنین؟؟

Fatilda

267 خیلی خوب بود
چقدر دوتا مهمونا باحال بودن واقعا به قیافه اون آقاهه نمی‌خورد اینهمه با نمک و باحال باشه❤️😂
داستان ازدواجش خیلی تاثیر گذار و جالب بود👌✨

sheida

ساب 268 چیشد😑

سیپ

اه من که از کانگ هودونگ لی سانگمین سوجانگهون کیم یونگچول لی سوگون و حتی مین کونگ هون متننفرم اگه بفهمید من چی میگم حس منو درک میکنید اگه واقعا بفهمید چرا متنفرم 😑
باهوشا جواب بدن 👇🏻😛😕

S fatmezara

قسمت ۲۶۸ کی میاد؟!😐😢

Mango

وااای این چند تا قسمت جدید خیلی خوب بوده یعنی عاشقشونم😂

Nargess

ای جان شاینی😍
برید کنار دوباره هیچول و مینهو می‌خوان بیوفتن یه جون هم😂

ELF💙

خیلی خوبه برنامه برگشته روال گذشته
قسمت دوم خیلی بامزه تر شده 😍😍😍

nomonia79

زیر نویس قسمت 170
170 – https://rizy.ir/ll4oKg
.
لینک های درست زیر نویس قسمت های
قسمت 148 – https://rizy.ir/wg0Ti
قسمت 168 – https://rizy.ir/cDKf
.
زیر نویس قسمت 267 یعنی از خنده می ترکین
267 – https://rizy.ir/lApZAu
.
لینک های صحیح زیر نویس قسمت های
189 – https://rizy.ir/d5plr
193 – https://rizy.ir/kExRBg
194 – https://rizy.ir/c8gE
قسمت 193 و 194 فوق العاده خنده دارن

Nomonia79

قسمت ۲۶۸ رو قرار نمیدین ؟

سیپ

وااااههههه باید یه هفته دیگه صب کنیم امید وارم قسمت بعدی مهمونا ی خوبی باشن وامید وارم توایسم یه روزی بیاد بالاخره
راستی کسی نمیدونه چرا این هفته ندادن ؟

Fatilda

چقدر خوبه که نمایشا برگشته خیلی برنامه پر انرژی تر و شادتر شده
البته در هر صورت این برنامه عشق بود✳️

شکیبا

ممنون از سایت خوبتون. کاش بشه سایتتون بدون فیلتر شکن بالا بیاد.

Barana

گایز اگه این برنامه رو دوس دارین برنام prison life of fools هم جالبهه هر چند که من وقتی درحال پخش می دیدم و الان تموم شده اماا واقعا جالب بودش سوگون و جانگ دویون (همون کمدین خانمه که قدش بلنده و فانه) دونی (مجری سابق ویکلی ایدول) جی بی (عضو گات سون) ینا (ایزوان) لی سانگ یوب (بازیگر) سونگکوان (سونتین) ثابتن و هر سری مهمون جدید دارن خیلی فانه پیشنهادی