شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 16 - زیرنویس: 16
قسمت: 6 - زیرنویس: 4
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 10 - زیرنویس: 10
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 16 - زیرنویس: 16
قسمت: 8 - زیرنویس:
قسمت: 1 - زیرنویس: 1
قسمت: 3 - زیرنویس: 2
قسمت: 21 - زیرنویس:
قسمت: 30 - زیرنویس: 6
قسمت: 61 - زیرنویس: 55
قسمت: 81 - زیرنویس: 80
قسمت: 1 - زیرنویس: 1
قسمت: 3 - زیرنویس: 2
قسمت: 21 - زیرنویس:
قسمت: 30 - زیرنویس: 6
قسمت: 61 - زیرنویس: 55
قسمت: 81 - زیرنویس: 80
قسمت: 17 - زیرنویس: 17
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 14 - زیرنویس: 14
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 21 - زیرنویس:
قسمت: 30 - زیرنویس: 6
قسمت: 61 - زیرنویس: 55
قسمت: 81 - زیرنویس: 80
قسمت: 17 - زیرنویس: 17
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 14 - زیرنویس: 14
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 21 - زیرنویس:
قسمت: 30 - زیرنویس: 6
قسمت: 61 - زیرنویس: 55
قسمت: 81 - زیرنویس: 80
قسمت: 6 - زیرنویس: 4
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 10 - زیرنویس: 10
قسمت: 1 - زیرنویس: 1
قسمت: 21 - زیرنویس:
قسمت: 30 - زیرنویس: 6
قسمت: 61 - زیرنویس: 55
قسمت: 81 - زیرنویس: 80
جستجوی پیشرفته
مرتب ساز پست ها
دانلود درام ویژه Drama Stage Season 3: Bleeding Ear

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 3: Woman with a Bleeding Ear

با بازی کانگ هان نا

 

نام ها: Woman with a Bleeding Ear

محصول: 2019 کره جنوبی از شبکه tvN

ژانر: درام

تاریخ پخش: Dec 7, 2019

قسمت ها: 1

روز های پخش: شنبه

مدت زمان: 60 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Kang Han Na – Kim Kwang Gyu – Jang Won Young

با 4 کیفیت اضافه شد.

زیرنویس فارسی اضافه شد.

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 4: Lucky

 

نام ها: Lucky

محصول: 2021 کره جنوبی از شبکه tvN

ژانر: کمدی | عاشقانه | فانتزی

تاریخ پخش: Apr 21, 2021

قسمت ها: 1

روز های پخش: چهارشنبه

مدت زمان: 60 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Park Se WanKim Woo Suk – Kim Dae Gon

با 4 کیفیت اضافه شد.

تریلر اضافه شد.

دانلود سریال Snow Lotus 2015

دانلود درام ویژه Snow Lotus 2015

با بازی آن جه هیون

 

نام ها: نیلوفر آبی برفی

محصول: 2015 کره جنوبی از شبکه SBS

ژانر: عاشقانه | درام | فانتزی | ملودرام

تاریخ پخش: Nov 11, 2015

قسمت ها: 2

روز های پخش: چهارشنبه

مدت زمان: 61 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Ji Jin Hee – Lee Ji Ah – Ahn Jae Hyun

با 4 کیفیت اضافه شد.

نسخه زیرنویس فارسی چسبیده اضافه شد.

دانلود سریال Drama Stage Season 4: Deok Gu is Back

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 4: Deok Gu is Back

 

نام ها: دوک گو برگشته

محصول: 2021 کره جنوبی از شبکه tvN

ژانر: درام | خانوادگی

تاریخ پخش: Mar 15, 2021

قسمت ها: 1

روز های پخش: دوشنبه

مدت زمان: 60 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Yang Kyung Won – Woo Hyun – Jo Ryeon

با 4 کیفیت اضافه شد.

زیرنویس فارسی اضافه شد.

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 4: Proxy Emotion

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 4: Substitute Person

 

نام ها: Substitute Person

محصول: 2021 کره جنوبی از شبکه tvN

ژانر: هیجان انگیز | روان شناختی | درام

تاریخ پخش: Apr 14, 2021

قسمت ها: 1

روز های پخش: چهارشنبه

مدت زمان: 60 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Gong Seung YeonGo Bo Gyeol – Yoo Teo

با 4 کیفیت اضافه شد.

تریلر اضافه شد.

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 3: My Wife

با بازی لی یی کیونگ

 

نام ها: My Wife

محصول: 2019 کره جنوبی از شبکه tvN

ژانر: درام

تاریخ پخش: Nov 30, 2019

قسمت ها: 1

روز های پخش: شنبه

مدت زمان: 60 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Lee Yi Kyung – Kim So Ra – Park Joo Hyun

با 4 کیفیت اضافه شد.

زیرنویس فارسی اضافه شد.

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 4: The Fair

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 4: The Fair

با بازی N عضو گروه VIXX

 

نام ها: The Fair

محصول: 2021 کره جنوبی از شبکه tvN

ژانر: جنایی | درام

تاریخ پخش: Apr 7, 2021

قسمت ها: 1

روز های پخش: چهارشنبه

مدت زمان: 60 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Nam Gyu Ri – Choi Byung Mo – N

با 4 کیفیت اضافه شد.

تریلر اضافه شد.

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 3: My Uncle

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 3: My Uncle

با بازی کانگ هان نا

 

نام ها: عموی من

محصول: 2019 کره جنوبی از شبکه tvN

ژانر: درام | خانوادگی

تاریخ پخش: Dec 18, 2019

قسمت ها: 1

روز های پخش: شنبه

مدت زمان: 60 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Kim Woo Suk – Choi Seung Yoon – Hwang Seung Eon

با 4 کیفیت اضافه شد.

تریلر اضافه شد.

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 3: Ogre

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 3: Ogre

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 3: Ogre

 

نام ها: Ogre

محصول: 2019 کره جنوبی از شبکه tvN

ژانر: درام

تاریخ پخش: Nov 23, 2019

قسمت ها: 1

روز های پخش: شنبه

مدت زمان: 60 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Park Yong Woo – Go Won Hee – Kim Won Hae

با 4 کیفیت اضافه شد.

تریلر اضافه شد.

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 4: Way to Ob-Gyn

دانلود درام ویژه Drama Stage Season 4: Way to Ob-Gyn

 

نام ها: On the Way to the Gynecologist

محصول: 2021 کره جنوبی از شبکه tvN

ژانر: کمدی | درام

تاریخ پخش: Mar 31, 2021

قسمت ها: 1

روز های پخش: چهارشنبه

مدت زمان: 60 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Park Ha Sun – Bae Yoon Kyung – Kim Jae Hwa

با 4 کیفیت اضافه شد.

تریلر اضافه شد.