شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
قسمت: 16 - زیرنویس: 16
قسمت: 14 - زیرنویس: 14
قسمت: 4 - زیرنویس: 3
قسمت: 28 - زیرنویس: 27
قسمت: 1 - زیرنویس: 1
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: آخر - زیرنویس: آخر
قسمت: 16 - زیرنویس: 16
قسمت: 14 - زیرنویس: 14
قسمت: 4 - زیرنویس: 3
قسمت: 28 - زیرنویس: 27
قسمت: 12 - زیرنویس: 12
قسمت: 6 - زیرنویس: 6
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 12 - زیرنویس: 12
قسمت: 50 - زیرنویس:
قسمت: 59 - زیرنویس: 10
قسمت: 90 - زیرنویس: 85
قسمت: 110 - زیرنویس: 110
قسمت: 12 - زیرنویس: 12
قسمت: 6 - زیرنویس: 6
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 12 - زیرنویس: 12
قسمت: 50 - زیرنویس:
قسمت: 59 - زیرنویس: 10
قسمت: 90 - زیرنویس: 85
قسمت: 110 - زیرنویس: 110
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 12 - زیرنویس: 12
قسمت: 50 - زیرنویس:
قسمت: 59 - زیرنویس: 10
قسمت: 90 - زیرنویس: 85
قسمت: 110 - زیرنویس: 110
قسمت: 1 - زیرنویس: 1
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 50 - زیرنویس:
قسمت: 59 - زیرنویس: 10
قسمت: 90 - زیرنویس: 85
قسمت: 110 - زیرنویس: 110
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: آخر - زیرنویس: آخر
قسمت: 7 - زیرنویس: 7
قسمت: 3 - زیرنویس: 3
قسمت: 50 - زیرنویس:
قسمت: 59 - زیرنویس: 10
قسمت: 90 - زیرنویس: 85
قسمت: 110 - زیرنویس: 110
جستجوی پیشرفته
مرتب ساز پست ها

دانلود سریال The Trick of Life and Love 2021

نام ها: ترفند زندگی و عشق

محصول: 2021 چین از شبکه Mango TV

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | زندگی | درام

تاریخ پخش: May 26, 2021

قسمت ها: 32

روز های پخش: چهارشنبه و پنجشنبه, جمعه

مدت زمان: 30 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Ji Xiao Bing – Jin Wen Xin – Peng Bi Yao

قسمت 22 اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت 18 اضافه شد.

دانلود سریال Moonlight 2021

دانلود سریال Moonlight 2021

نام ها: مهتاب

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | زندگی | درام

تاریخ پخش: May 20, 2021

قسمت ها: 36

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه, شنبه, یکشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Esther Yu – Ryan Ding – Yang Shi Ze

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Use for My Talent 2021

نام ها: از استعداد من استفاده کنید

محصول: 2021 چین از شبکه Netflix, Mango TV

ژانر: دوستانه | کسب و کار | کمدی | عاشقانه | درام

تاریخ پخش: May 9, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: دوشنبه و سه شنبه, یکشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Jasper Liu – Shen Yue – Dai Yun Fan

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس فارسی قسمت 21 اضافه شد.

دانلود سریال Ni Chang 2021

نام ها: نی چانگ

محصول: 2021 چین از شبکه Youku

ژانر: تاریخی | کسب و کار | عاشقانه

تاریخ پخش: Apr 20, 2021

قسمت ها: 40

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Nicky Li – Bi Wen Jun – Zheng Qi

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال The Rational Life 2021

دانلود سریال The Rational Life 2021

نام ها: زندگی منطقی

محصول: 2021 چین از شبکه Hunan TV

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | درام

تاریخ پخش: Mar 31, 2021

قسمت ها: 35

روز های پخش: دوشنبه تا پنجشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Qin Lan – Dylan Wang – Calvin Li

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Youth Entrepreneurship Manual 2021

نام ها: راهنمای کارآفرینی جوانان

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi

ژانر: کسب و کار | جوانان

تاریخ پخش: Mar 9, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: سه شنبه

مدت زمان: 40 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Caesar Li – Tu Bing – Qiao Jun Da

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Good Every Day 2021

نام ها: هر روز خوب

محصول: 2021 چین از شبکه  Tencent Video

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | درام

تاریخ پخش: Mar 31, 2021

قسمت ها: 42

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 42 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Tong Li Ya – Sean Zhang – Kid Young

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Sunshine of My Life 2021

نام ها: آفتاب زندگی من

محصول: 2021 چین از شبکه Dragon TV, Tencent Video

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | زندگی | درام

تاریخ پخش: Mar 17, 2021

قسمت ها: 45

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Zhang Han – Lulu Xu – Hong Yao

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال One Boat One World 2021

نام ها: یک قایق یک جهان

محصول: 2021 چین از شبکه JSTV, Youku, Mango TV

ژانر: کسب و کار | کمدی | عاشقانه | درام

تاریخ پخش: Mar 23, 2021

قسمت ها: 45

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Claudia Wang – Zhang Han – Lawrence Wong

قسمت 43 اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت … اضافه شد.

دانلود سریال Sweet Life 2021

نام ها: زندگی شیرین

محصول: 2021 چین از شبکه CCTV

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | درام | خانوادگی

تاریخ پخش: Jan 18, 2021

قسمت ها: 38

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 40 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Hai Qing – Ren Zhong – Kira Shi

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.