شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
قسمت: 6 - زیرنویس: 6
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 6 - زیرنویس: 6
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 6 - زیرنویس: 6
قسمت: 6 - زیرنویس: 6
قسمت: 12 - زیرنویس: 12
قسمت: 29 - زیرنویس: 29
قسمت: 45 - زیرنویس: 44
قسمت: 113 - زیرنویس: 25
قسمت: 113 - زیرنویس: 43
قسمت: 6 - زیرنویس: 6
قسمت: 6 - زیرنویس: 6
قسمت: 12 - زیرنویس: 12
قسمت: 29 - زیرنویس: 29
قسمت: 45 - زیرنویس: 44
قسمت: 113 - زیرنویس: 25
قسمت: 113 - زیرنویس: 43
قسمت: 1 - زیرنویس: 1
قسمت: 29 - زیرنویس: 29
قسمت: 45 - زیرنویس: 44
قسمت: 113 - زیرنویس: 25
قسمت: 113 - زیرنویس: 43
قسمت: 1 - زیرنویس: 1
قسمت: 29 - زیرنویس: 29
قسمت: 45 - زیرنویس: 44
قسمت: 113 - زیرنویس: 25
قسمت: 113 - زیرنویس: 43
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 9 - زیرنویس: 9
قسمت: 29 - زیرنویس: 29
قسمت: 45 - زیرنویس: 44
قسمت: 113 - زیرنویس: 25
قسمت: 113 - زیرنویس: 43
جستجوی پیشرفته
مرتب ساز پست ها

دانلود سریال Our Secret 2021

دانلود سریال Our Secret 2021

 

نام ها: راز ما

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi, Mango TV

ژانر: عاشقانه | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: Aug 10, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: سه شنبه و چهارشنبه, پنجشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Chen Zhe Yuan – Rainbow – Wang Ze Xuan

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال A River Runs Through It 2021

 

نام ها: رودخانه ای که از آن می گذرد

محصول: 2021 چین از شبکه Youku

ژانر: عاشقانه | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: Aug 2, 2021

قسمت ها: 36

روز های پخش: دوشنبه تا یکشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Richards Wang – Hu Yi Xuan – Chen Bo Hao

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی دارد.

دانلود سریال First Love Again 2021

 

نام ها: دوباره عشق اول

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi

ژانر: عاشقانه | مدرسه ای | جوانان | فانتزی

تاریخ پخش: Jul 29, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه, شنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Patrick Shih – Amy Chen – Gao Mao Tong

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال My Deskmate 2021

دانلود سریال My Deskmate 2021

 

نام ها: هم نیمکتی من

محصول: 2021 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: کمدی | عاشقانه | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: Jul 14, 2021

قسمت ها: 30

روز های پخش: چهارشنبه و پنجشنبه, جمعه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Zhou Chuan Jun – Jerron Wu – Wang Yi Miao

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی دارد.

دانلود سریال Reset in July 2021

 

نام ها: تنظیم مجدد در جولای

محصول: 2021 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: دوستانه | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: Jun 21, 2021

قسمت ها: 26

روز های پخش: دوشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Xiao Yu – Gala Zhang – Zhou Ye

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال My Sassy Deskmate 2020

 

نام ها: هم نیمکتی پرروی من

محصول: 2020 چین از شبکه iQiyi

ژانر: کمدی | عاشقانه | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: May 2, 2020

قسمت ها: 12

روز های پخش: شنبه و یکشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Jerry Yan – Kan Xin – Wang Zheng

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Make My Heart Smile 2021

 

نام ها: کاری کن قلبم لبخند بزنه

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi

ژانر: دوستانه | عاشقانه | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: Feb 6, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: شنبه

مدت زمان: 40 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Luo Zheng – Ji Mei Han – Leo Li

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Just Take a Nibble 2021

 

نام ها: فقط یک گاز کوچک بزن

محصول: 2021 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: دوستانه | کمدی | عاشقانه | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: Jul 8, 2021

قسمت ها: 12

روز های پخش: پنجشنبه

مدت زمان: 30 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Jiang Yuan Ya Rong – Gao Ran – Ren Yin Song

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Flourish in Time 2021

نام ها: شکوفایی در زمان

محصول: 2021 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: دوستانه | عاشقانه | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: May 28, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: چهارشنبه تا شنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Ancy Deng – Zhang Ling He – Ryan Ren

قسمت آخر اضافه شد.

تریلر اضافه شد.

دانلود سریال Please Classmate 2021

نام ها: لطفا همکلاسی

محصول: 2021 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: دوستانه | عاشقانه | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: Apr 23, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: چهارشنبه و پنجشنبه, جمعه, شنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Xia Zhi Guang – Yan Xu Jia – Dai Lu Wa

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی دارد.