شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 16 - زیرنویس: 16
قسمت: 6 - زیرنویس: 5
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 10 - زیرنویس: 10
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 2 - زیرنویس: 2
قسمت: 16 - زیرنویس: 16
قسمت: 8 - زیرنویس:
قسمت: 1 - زیرنویس: 1
قسمت: 3 - زیرنویس: 3
قسمت: 21 - زیرنویس:
قسمت: 30 - زیرنویس: 6
قسمت: 61 - زیرنویس: 60
قسمت: 81 - زیرنویس: 81
قسمت: 1 - زیرنویس: 1
قسمت: 3 - زیرنویس: 3
قسمت: 21 - زیرنویس:
قسمت: 30 - زیرنویس: 6
قسمت: 61 - زیرنویس: 60
قسمت: 81 - زیرنویس: 81
قسمت: 17 - زیرنویس: 17
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 14 - زیرنویس: 14
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 21 - زیرنویس:
قسمت: 30 - زیرنویس: 6
قسمت: 61 - زیرنویس: 60
قسمت: 81 - زیرنویس: 81
قسمت: 17 - زیرنویس: 17
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 14 - زیرنویس: 14
قسمت: 8 - زیرنویس: 8
قسمت: 21 - زیرنویس:
قسمت: 30 - زیرنویس: 6
قسمت: 61 - زیرنویس: 60
قسمت: 81 - زیرنویس: 81
قسمت: 6 - زیرنویس: 5
قسمت: 4 - زیرنویس: 4
قسمت: 10 - زیرنویس: 10
قسمت: 1 - زیرنویس: 1
قسمت: 21 - زیرنویس:
قسمت: 30 - زیرنویس: 6
قسمت: 61 - زیرنویس: 60
قسمت: 81 - زیرنویس: 81
جستجوی پیشرفته
مرتب ساز پست ها

دانلود سریال Mysterious Love 2021

دانلود سریال Mysterious Love 2021

نام ها: عشق مرموز

محصول: 2021 چین از شبکه Sohu TV

ژانر: عاشقانه | درام

تاریخ پخش: Apr 15, 2021

قسمت ها: 16

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه

مدت زمان: 35 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Tsao Yu Ning – Yilia Yu – Wu Hao Ze

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال A Love For Dilemma 2021

نام ها: عشقی برای وضع دشوار

محصول: 2021 چین از شبکه CCTV, Dragon TV

ژانر: زندگی | مدرسه ای | درام | خانوادگی

تاریخ پخش: Apr 11, 2021

قسمت ها: 42

روز های پخش: دوشنبه تا یکشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Candy Song – Tong Da Wei – Rulu Jiang

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Faith Makes Great 2021

نام ها: ایمان بزرگت می کند

محصول: 2021 چین از شبکه Hunan TV

ژانر: تاریخی | درام | پزشکی | سیاسی

تاریخ پخش: May 4, 2021

قسمت ها: 40

روز های پخش: دوشنبه تا پنجشنبه

مدت زمان: 25 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Wang Kai – Ning Xin – Neo Hou

قسمت 3 اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت … اضافه شد.

دانلود سریال Plot Love 2021

دانلود سریال Plot Love 2021

نام ها: نقشه عشق

محصول: 2021 چین از شبکه Youku

ژانر: عاشقانه | درام

تاریخ پخش: Apr 7, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: سه شنبه تا جمعه

مدت زمان: 30 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Chen Shu Jun – Chen Pin Yan – Cai Xiang Yu

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Nice to Meet You 2021

نام ها: از ملاقات شما خوشبختم

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi

ژانر: عاشقانه | مدرسه ای | جوانان | درام

تاریخ پخش: Apr 23, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: جمعه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Peng Chu Yue – Han Mu Yi – Xu Kai Xin

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال The Dance of the Storm 2021

نام ها: رقص طوفان

محصول: 2021 چین از شبکه Youku

ژانر: اکشن | رازآلود | عاشقانه | درام

تاریخ پخش: Apr 25, 2021

قسمت ها: 43

روز های پخش: یکشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

William Chan – Gülnezer Bextiyar – Damon Guo

قسمت 22 اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت 8 اضافه شد.

دانلود سریال Octogenarian and the 90s 2021

نام ها: هشتاد ساله و دهه نودی

محصول: 2021 چین از شبکه Hunan TV, Mango TV

ژانر: عاشقانه | زندگی | درام | خانوادگی

تاریخ پخش: Apr 21, 2021

قسمت ها: 39

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Bai Jing Ting – Janice Wu – Ni Da Hong

قسمت 19 اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت 19 اضافه شد.

دانلود سریال Hand in Hand 2021

دانلود سریال Hand in Hand 2021

نام ها: دست در دست

محصول: 2021 چین از شبکه Hunan TV

ژانر: زندگی | درام | خانوادگی

تاریخ پخش: Mar 28, 2021

قسمت ها: 40

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Tamia Liu – Li Guang Jie – Ying Er

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Palace of Devotion 2021

دانلود سریال Palace of Devotion 2021

نام ها: کاخ از خود گذشتگی

محصول: 2021 چین از شبکه Tencent Video, iQiyi

ژانر: تاریخی | عاشقانه | درام

تاریخ پخش: Mar 20, 2021

قسمت ها: 61

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Tamia Liu – Vic Chou – Lin Xi

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی دارد.

دانلود سریال She is the One 2021

دانلود سریال She is the One 2021

نام ها: او یدونست

محصول: 2021 چین از شبکه Youku

ژانر: عاشقانه | زندگی | درام

تاریخ پخش: Apr 19, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: دوشنبه و سه شنبه, چهارشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Tim Pei – Li Nuo – Li Jun Feng

قسمت 14 اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت 7 اضافه شد.